2001

Nabava krivilnih strojev za krivljenje cevi s trnom ali brez

 

Poudarek našega delovanja je na naslednjih načelih:

  1. redno usposabljamo vse zaposlene
  2. skrbimo za dobre odnose med sodelavci
  3. v podjetju je vedno prisotna želja po izboljševanju in odpravljanju nepravilnosti. Uvedli smo in nenehno izboljšujemo sistem vmesne fazne kontrole in končne kontrole pri izdelavi ali dodelavi produkta.
  4. ravnamo kot dobri gospodarji vedno in povsod

Našteta načela redno sporočamo vsem sodelavcem in strankam. Predvsem pa načela sporočamo z našim vsakodnevnim delovanjem in zgledom.