Naše podjetje je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1979. Ustanovitelj je bil Janez Vovk. Kasneje se mu je pridružila tudi žena Jožica Vovk in skupaj sta postala partnerja tudi v poslovnem življenju. Leta 2010 se je podjetje preoblikovalo v VOVK d.o.o., z ustanovnim kapitalom v višini 76.500€. Podjetju se je pridružila najmlajša hčerka Nina Vovk Gobec, po izobrazbi Univerzitetna diplomirana pravnica. Svoje znanje in izkušnje je pridobila z delom najprej v notarski pisarni, nadalje v Obrtni zbornici Slovenije, kot Vodja službe za splošne, kadrovske in pravne zadeve ter kot pravnica v podjetju Kompas Shop d.d.

S 1.januarjem leta 2018 je vodenje podjetja prevzela hčerka Nataša Vovk Kocman, po izobrazbi Univerzitetna diplomirana ekonomistka. Svoje izkušnje je predhodno nabirala kot Poslovni koordinator v mednarodnem podjetju in pred tem kot vodja Centra za razvoj Litija, izpostava Grosuplje. Nina Vovk Gobec je prevzela vodenje svetovanja na pravnem področju podjetja.

Podjetje VOVK d.o.o. v svojem dolgoletnem delovanju neprestano vlaga v razvoj na različnih področjih, saj se zavedamo, da zgolj usposobljena ekipa z močnim teoretičnim in strokovnim znanjem ter opremljeni s sodobnimi stroji lahko nudimo najboljšo podporo strankam s še tako specifičnimi zahtevami. Skozi leta krepimo vlaganja v: razvoj, človeški kapital, nove postopke dela in proizvodne kapacitete.

 

MEjniki v poslovanju

1979

Ustanovitev podjetja Janez Vovk s.p. in začetek delovanja na področju gumarske dejavnosti in predelave pločevine

 

Izdelava torzij

1984

Širitev poslovnih prostorov

1985

Izdelava sušilnih naprav za področje kmetijstva

2001

Nabava krivilnih strojev za krivljenje cevi s trnom ali brez

2002

Preboj na tuje trge – zaradi lastnega razvoja smo lahko kupcu ponudili kvalitetno izdelavo novega produkta, razvoj partnerskega sodelovanja

2005

Ponovna širitev poslovnih prostorov

2009

Razvoj in izdelava tečajev za gostinsko opremo za kotle in prekucnike

2010

Preoblikovanje podjetja v VOVK d.o.o.

 

Novo vodstvo, direktorica Nina Vovk Gobec

2018

Novo sodelovanje, Nataša Vovk Kocman

 

Pridobitev sistema ISO 9001-2015

 

Pridobitev avtomatskega stroja za krivljenje CRIPPA 1042E

2019

Novo vodstvo, direktorica Nataša Vovk Kocman

 

Poudarek našega delovanja je na naslednjih načelih:

  1. redno usposabljamo vse zaposlene
  2. skrbimo za dobre odnose med sodelavci
  3. v podjetju je vedno prisotna želja po izboljševanju in odpravljanju nepravilnosti. Uvedli smo in nenehno izboljšujemo sistem vmesne fazne kontrole in končne kontrole pri izdelavi ali dodelavi produkta.
  4. ravnamo kot dobri gospodarji vedno in povsod

Našteta načela redno sporočamo vsem sodelavcem in strankam. Predvsem pa načela sporočamo z našim vsakodnevnim delovanjem in zgledom.