2018

Novo sodelovanje, Nataša Vovk Kocman

 

Pridobitev sistema ISO 9001-2015

 

Pridobitev avtomatskega stroja za krivljenje CRIPPA 1042E

 

Poudarek našega delovanja je na naslednjih načelih:

  1. redno usposabljamo vse zaposlene
  2. skrbimo za dobre odnose med sodelavci
  3. v podjetju je vedno prisotna želja po izboljševanju in odpravljanju nepravilnosti. Uvedli smo in nenehno izboljšujemo sistem vmesne fazne kontrole in končne kontrole pri izdelavi ali dodelavi produkta.
  4. ravnamo kot dobri gospodarji vedno in povsod

Našteta načela redno sporočamo vsem sodelavcem in strankam. Predvsem pa načela sporočamo z našim vsakodnevnim delovanjem in zgledom.